Projekter

Herunder forefindes rapporter for de projekter jeg har deltaget i:

Syddansk erhvervsskole HTX, 3. g:
Eksamensprojekt Elteknik A - Postregistrering

Syddansk erhvervsskole HTX, 3. g:
Eksamensprojekt Programmering C - Postregistrering

Syddansk Universitet, 1. semesterprojekt:
Svingningssystemer – mekanisk/elektrisk analogi

Syddansk Universitet, 2. semesterprojekt:
Måling og repræsentation af materialekonstanter i jernproduktion

Syddansk Universitet, 3. semesterprojekt:
Udvikling af IT-system til Midtby Delebilklub

Syddansk Universitet og TEK-BrobygningsCenter, 4. semesterprojekt:
Udvikling af IT-system til TEK-BrobygningsCenter

Syddansk Universitet, 5. semesterprojekt:
Automatic precision setup for enhanced quality control at hospitals

Syddansk Universitet og Swarco Swarco Technology:
Udvikling af software til overvågning af netværksforbindelser mellem trafikreguleringsenheder

Syddansk Universitet og Prolite:
Udvikling af Programmer til Atmel microcontroller